OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode https://www.e-linia.sk

Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi predávajúcim, na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky podľa zákona 89/2012 sb. v platnom sznění

vymedzenie pojmov

· Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

· Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

· Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

· Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

· Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci nie spotrebiteľ"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami . Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.linia.cz sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, spôsobom dopravy a platby a reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2.Žádáme Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou (ak je email vyplnený), v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás prosím kontaktujte.

3.Prodejce si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre potvrdenie, overenie alebo upresnenie objednávky.

4.Doklady k objednávkam, informácie o prijatí objednávky, odoslanie objednávky, sú zasielané v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú zákazníkom. Daňový doklad, dodací list a pod. Je potom súčasťou balenia. Zákazníci majú ďalej možnosť si niektoré doklady stiahnuť po prihlásení na naše stránky, pod svojím užívateľským menom a heslom.

5.Je Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

6.Není Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

7.Informace o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má vždy možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Pred potvrdením objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej sume k úhrade.

8.Smlouva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.

cena tovaru

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Dodacie podmienky.

1.miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom firiem zaoberajúcich sa poskytovaním služieb tohto druhu. Česká pošta, PPL, DPD pod.

2.Není je v popise pri výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný počas 2-15 dní. Pokiaľ nie je tovar skladom, môže dodacia lehota byť až 6 týždňov, v tom prípade neúčtujeme poštovné a balné. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takom prípade prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorenie dodávky budete včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

3.Ke každej dodávke tovaru Vám bude zaslaný daňový doklad.

4.Cena dopravy a balného je priamo úmerná výške objednávky a je v rozmedzí 0, - až 89, - Sk. Aktuálnu cenu dopravy zistíte po vložení tovaru do košíka a prechodu do pokladne. V prípade odpustenia ceny dopravy a balného z dôvodu množstevného odberu, bude táto cena doúčtovaný v prípade požiadavky na vrátenie tovaru pod tento množstevný odber.

prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predajcu.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Ak však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.

platobné podmienky

- bankovým prevodom

Zložením peňažnej čiastky alebo prevodom peňazí z vášho účtu, na náš účet vo Fio banke Trutnov číslo 2400141581, kód banky 2010, ako variabilný symbol uveďte číslo vašej objednávky.

Ak objednávka nebude zaplatená do 14 dní od jej vytvorenia, je automaticky stornovaná.

- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru)

Dobierka je spôsob doručenia tovaru, pri ktorom zaplatíte za tovar poštovému doručovateľovi v hotovosti peniazmi.

- v hotovosti, kartou

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Výmena tovaru:

V prípade potreby (napr. Nevhodná veľkosť, farba, atp.), Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom neporušenom balení po predchádzajúcej dohode vymeníme

Odporúčaný postup pri výmene:

1.Nepoškozené tovar nám zašlite, ako doporučený balík najneskôr do 20 dní od zakúpenia, na našu adresu, a to vrátane kópie daňového dokladu. Ak bude tovar bez zjavných známok opotrebenia alebo poškodenia, zašleme Vám novo požadovanú veľkosť či farbu s ohľadom na dostupnosť. Náklady spojené s jednou výmenou 89, -Kč, nesie v plnej výške predajcu. V prípade požiadavky výmeny výrobku za iný, znáša náklady na prepravu kupujúci. Z hygienických dôvodov nemôžeme prijať späť tovar, ktorý bol už použité. Tovar, ktorý by bolo poškodené počas prepravy v dôsledku nesprávneho obalu nemožno vymeniť, alebo žiadať vrátenie peňazí. Toto sa nevzťahuje na už použité bielizeň z hygienických dôvodov.

2.Poškozené zásielky nepreberajte, reklamujte je priamo pri doručovateľa. Linia s.r.o. nenesie žiadne náhrady za tovar poškodený prepravou.

Reklamačný poriadok.

Prípadné reklamácie vrátane rozpore s kúpnou zmluvou, vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník). Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.

Reklamácia a jej uplatnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

· Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

· Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

· Ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

· Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

· Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa zasilka@linia.cz

· Poštou na adresu dodávateľa

· Telefonicky na tel. Č .: +420 499 84 00 86

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na adresu spoločnosti zodpovednej za dodávku tovaru:

Linia s.r.o.
Nám. hraničiarov 823
541 01 Trutnov

Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má podľa §1829 zákona 89/2012 sb. v platnom znení, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci spotrebiteľ má podľa občianskeho zákonníka právo už odoslané, či ním prijatý tovar vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu, v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady - má teda právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akékoľvek sankcie. K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry, alebo musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný. Zákazník odošle vrátený tovar na adresu prevádzkovateľa. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, vrátane nákladov na dodanie, na ním uvedené číslo bankového účtu, či inak na základe vzájomnej dohody, a to najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia.

V prípade, že je tovar používaný a čiastočne opotrebovaný, predajca vypočíta náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare a určí, o koľko bude znížená vrátená cena. K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry, alebo musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný.

Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje:

· Na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

· Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa

· Na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý nemôže byť pre svoj charakter vrátený, ako vyplýva sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7 / ES, o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

Tovar spolu s odstúpením od zmluvy zašlite na adresu:

Linia s.r.o.
Nám. hraničiarov 823
541 01 Trutnov

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie najmä, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov:

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je v zmysle Zákona č. 634 / 1992Sb. o ochrane spotrebiteľa, §20e, ods. d) Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz)

záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 1.1.2012. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

Hľadať: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Obľúbené